bitpie官网下载app|DeFI|Uniswap招募前纽约证券交易所总理加入顾问团队

bitpie官网下载app|DeFI|Uniswap招募前纽约证券交易所总理加入顾问团队

Uniswap 宣布前纽约证券交易所总理 Stacey Cunningham 将加入顾问团队,儘管过去 30 天协议收入降低近四成,Uniswap 仍以 5,650 万美元的收入领先所有 DeFi 协议。 Stacey Cunningham 的职涯始于纽约...
共1页/1条